kontakt 

Nízkoenergetické roubenky? Je to možné!

Ti, kdož byli učarováni kouzlem roubených chalup a chaloupek a zároveň hledí do budoucna s myšlenkou úspory energie, mohou uskutečnit svůj sen.

Naše ryze přírodní materiály (dřevo, hlína, kámen, ovčí vlna, konopí a jíné) ve vhodně zvolené kombinaci a skladbě zajistí roubenkám nízkoenergetické vlastnosti.

Dřevěný dům může být ekologický i energeticky úsporný, a přitom nemusí mít nízký součinitel prostupu tepla.

Hodnota „k“ - co to vlastně je?

Jednou z nejčastějších otázek, na něž musí odpovídat odborní prodejci rodinných domů při jednání se zákazníkem, je tato: „Jakou má tento dům hodnotu 'k' ?“ Sám tazatel často neví, co přesně zmíněná veličina znamená. Zná však její optimální výši a kriticky srovnává uvedený parametr u všech typů domu, na které narazí. Čísla přece nelžou!

Co dodat? Že přinejmenším u roubených a srubových domů se čísla mýlí. Pro začátek definujeme: Hodnota „k“ je součinitel prostupu tepla materiálem (jednotka = W/m2K) a je závislá především na tepelné vodivosti a tloušťce použitého materiálu.

Co tvrdí odborníci

Shrňme si teď závěry, k nimž dospěli dva světoznámí odborníci na dřevěné stavby – dr. Ralf Linberg z Tampere a dr. Bernhard Schwarz z Rosenheimu.

Dřevo má proti jiným stavebním materiálům dvě velmi specifické vlastnosti: jednak vykazuje menší vodivost tepla, jednak vykazuje výrazně vyšší akumulaci tepla.

Při posuzování celkové energetické bilance domu není rozhodující tepelný odpor jednotlivých dílů (částí stavby), ale celku jako takového! Snadno a zásadním způsobem tedy můžete energetickou bilanci stavby vylepšit, jestliže řádně zaizolujete podlahy, střechy, okna a dveře. Vzhledem k tomu, že akumulační schopnost dřevěných stěn je mimořádně příznivá, lze snížit teplotu vzduchu v místnostech více než u zděných domů – a přesto je výsledná atmosféra příjemná a útulná! Malá vodivost tepla u dřeva způsobí, že chlad v zimě prostupuje dřevěnými stěnami velmi pomalu. V horkém létě stěny zase akumulují teplo, ale dovnitř je nepropustí. Výsledkem je optimální tepelná bilance vnitřních prostor – v zimě útulné teplo a v létě příjemný chládek. Uvnitř přitom zůstává vždy čerstvý, dřevem přefiltrovaný vzduch.

Jaký koeficient „k“ potřebuje obyvatel budoucího domu? Nová úsporná nařízení o tepelné ochraně v Evropské unii nabízejí dvě možnosti, jak splnit příslušné normy: buď musí požadované hodnotě „k“ odpovídat všechny stavební dílce nebo lze stanovit individuální energetickou bilanci pro celý dům. Největší výhodou druhé varianty je skutečnost, že v ní můžete spojit nízkoenergetický dům se zdravým, stoprocentně ekologickým bydlením. Janovy Roubenky nabízí tuto variantu jako svůj základní produkt. V našich roubených stavbách není nutné řešit náročné elektrické zavzdušňování a instalovat parotěsné zábrany – vše řeší velmi pohodlně masivní dřevěné trámy.

Hodnota „k“ není jednoznačné měřítko. Podstatnými faktory, jež mají vliv na energetickou úspornost stavby, jsou vedle tepelné izolace a zabránění tepelným mostům také kompaktnost stavebního tělesa a termické zónování. Odborníci mluví v tomto případě o pozitivní energetické bilanci, která není dosažena jen díky jednotlivým faktorům, nýbrž spolupůsobením všech zmíněných faktorů a ekologickým myšlením.Přirozená výměna vzduchu přes vnější stěny tak sice částečně zvýší spotřebu tepla, ale roubený dům vyrovná tuto relativní ztrátu skvělou konstrukcí střechy, podlah a oken a velkou schopností stěn akumulovat teplo.

Jste zde: Roubenky  /  Nízkoenergetické stavby

 • Úcta k tradicím a mnohaletým
  zkušenostem našich předků
 • Láska k řemeslům,
  která vymírají
 • Pocta materiálům
  prověřeným staletími
 • Cit pro harmonii
  člověka s přírodou
 • Pochopení potřeb krajiny
  a jejího rázu
 
Doleva
Bělá
Pohořany
Hraběšice
Žleb
Jívová
Sobotín
Doprava
 

Kde nás najdete? 

Janovy Roubenky

Jan Došek
Žleb 80, 788 33 Hanušovice
JanovyRoubenky@seznam.cz
+420 / 602 442 659

Roubenky Sovík s.r.o.

Jan Sovík - jednatel
Krumsín 164, 798 03 Plumlov
roubenkysovik@seznam.cz
+420 / 604 662 273

www.roubenkysovik.cz
facebook.com/roubenkysovik/
instagram.com/roubenkysovik/

Napište nám  
 

nahoru  |  © Janovy Roubenky s. r. o.  |  Zahradní nábytek výprodej